Servis klimatizací

Plnění klimatizace zahrnuje

 • práci mechanika a použití plnícího přístroje
 • odsátí starého chladiva a oleje
 • vakuový test těsnosti
 • vyčištění systému
 • přefiltrování starého chladiva a vrácení zpět do systému
 • recyklace
 • kompletní servis klimatizace-plnění a údržba od 790,- Kč


Plnění klimatizace nezahrnuje

 • plyn R134a doplnění klimatizačního média do 100 % stavu - zákazník doplácí podle spotřebovaného množství v gramech 1g/2.5czk
 • plyn R1234yf doplnění klimatizačního média do 100 % stavu - zákazník doplácí podle spotřebovaného množství v gramech 1g/7czk
 • doplnění klimatizačního oleje podle potřebného množství v mililitrech
 • jednorázovou dávku UV kontrastní látky
 • případnou výměnu pylového filtru


Zápach způsobují bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzv. výparníku), protože jde o nejchladnější a nejvlhčí místo v interiéru vozidla. Zápach bývá nejintenzivnější v okamžiku po vypnutí a opětovném zapnutí klimatizace v krátké době (např. při zastávce u benzínové pumpy apod.).
Proto je velmi vhodné provádět tzv. dezinfekci klimatizace, která zničí bakterie a plísně, a tím odstraní zápach. Bohužel vzniku bakterií se nedá nijak trvale zabránit, a z toho důvodu se doporučuje dezinfekci klimatizace provádět dvakrát ročně, vždy před a po sezóně používání klimatizace, a to i v případě, když zápach necítíte. Problém růstu bakterií na výparnících je všeobecný a postihuje všechny používané klimatizační okruhy, nejen ty v automobilech.

Neudržovaná klimatizace

Zanedbáním údržby klimatizace se zbytečně vystavujete všem nepříznivým vlivům, které vyplývají z pobytu v podobných prostředích. Kašel, podráždění, pálení v krku, pálení očí, to všechno mohou být důsledky zanedbání dezinfekce autoklimatizace. Toto pociťují obzvlášť osoby se zvýšenou citlivostí, případně lidé s alergiemi. Nepodceňujte proto pravidelnou údržbu klimatizace ve Vašem autě.

Další servis klimatizací

 • plnění okruhu klimatizace chladivem R134a 
 • plnění okruhu klimatizace chladivem R1234yf
 • detekce úniku chladiva z okruhu klimatizace
 • odstranění úniků z okruhu klimatizace, kontrola těsnosti okruhu
 • výměny veškerých dílů klimatizačního okruhu (výparníky, kondenzátory, kompresory, hadice, těsnění....)
 • aplikaci UV reflexní látky do okruhu (umožňuje rychlou detekci místa úniku chladiva)
 • zjišťování a opravy závad elektroinstalace v okruhu klimatizace a celého systému ventilace
 • tlakové zkoušky jednotlivých částí okruhu klimatizace
 • speciální svařování a pájení hliníkových částí
 • diagnostika a opravy automatických klimatizací (ovládání climatronic atd.)